ARTYKUŁY I RECENZJE

TEATR MUSI BYĆ ZACZAROWANY

W Zaczarowanym Świecie byłem tylko raz, przed wieloma laty, już po odejściu niezwykłej założycielki, pani Janiny Awgulowej, kiedy Emilia Betlejewska żyła jeszcze wrażeniami rzymskiego stypendium i fascynującą przygodą współpracy z Marią Signorelli, wielką damą światowego lalkarstwa.

I choć związany byłem z lalkarskim środowiskiem już od dawna, klimat Zaczarowanego Świata był inny od znanych do tej pory. Taki klimat spotyka się do dziś w wielu teatrach całego świata wyrosłych z pasji ich twórców. I jest on zarazem czymś niesłychanie rzadkim we wspaniałych skądinąd instytucjach teatralnych, które powstawały w Polsce dokładnie w tym samym czasie. kiedy rodził się Zaczarowany Świat. Więc może dobrze, że Zaczarowanego Świata nie dosięgły ongiś administracyjne przepisy, które zrównałyby ten teatr z teatrem-instytucją. Może dzięki temu do dziś nie jest on miejscem pracy zasłużonych weteranów wszystkich frontów artystycznych, miejscem zarobkowania głównie, ale świątynią, w której uprawia się twórczość, eksperymentuje, poszukuje wciąż innych ścieżek do wrażliwości i uczuć najmłodszej widowni, by dzielić się z nią radością tworzenia, ale i oglądać niesamowity świat, który nas otacza, odkrywać ten świat, uczyć się reguł, które określają jego harmonię, wychowywać, bo i ten aspekt zawsze był obecny w spektaklach Zaczarowanego Świata.

Janina Awgulowa wiedziała, że teatr musi być zaczarowany. Od dwudziestu lat Emilia Betlejewska wyznaje tę samą wiarę. Tylko wtedy teatr ma sens. I dla tworzących go, i dla spotykających się od czasu do czasu z jego magią. Zaczarowany Świat przetrwał wszystkie przełomy, historyczne i ludzkie. Jego siła nie osłabła, bo pozostał teatrem ludzi obdarzonych pasją. Nie ścigających się o prymat pierwszeństwa, nie konkurujących z innymi scenami, tylko w skupieniu, w ciszy, najczęściej poza zgiełkiem mediów pielęgnujących subtelne więzi nawiązujące się między sceną i widownią. Wyjątkową sceną! I wyjątkową widownią!

TEATR LALEK DLA NAJMŁODSZYCH ZACZAROWANY ŚWIAT

Dr Marek Waszkiel
Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek

W przededniu jubileuzu wypada życzyć Zaczarowanemu Światu kolejnych wspaniałych lat, nieustającej weny twórczej, zaś niestrudzonej Pani Mili wiele sił i zdrowia, nowych spektakli i częstych wizyt na Litwie, ponieważ Teatr-Jubilat ma tu, na Wileńszczyźnie swoją publiczność, zaś na Panią Milę oczekują nasi nauczyciele, instruktorzy szkolnych zespołów teatralnych oraz najwdzięczniejsza widownia i najsurowszy, leż jakże szczery krytyk- nasze dzieci.

Polska "Macierz Szkolna" na Litwie z serca dziękuje za wspaniałe i owocne lata współpracy, cieszy się, że Zaczarowany Świat kontynuuje trud podjęty przez byłą wilniankę panią Janinę Awgulową i prosi, by pamiętać, że Wilno zawsze na Was czeka, Kochani. Zatem do kolejnych, miłych spotkań. Dziękuję Ci Milu za całe dobro, którego przez tyle lat naszej współpracy doświadczyłam.

Krystyna Dzierżyńska
Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
"Macierz Szkolna"